Kullanım Sözleşmesi | SMM Snap

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Lütfen SMM Snap'dan hizmet satın almadan önce aşağıdaki koşulları dikkatlice okuyun. SMM Snap'a kayıt olup, hizmetlerini kullanarak tüm koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen SMM Snap hizmetlerini kullanmayın.


1. Taraflar

● İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu SMM Snap Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ’Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.),SMM Snap ile siteye üye olan kullanıcı arasında, kullanıcının siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı; siteye üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar

● Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi. Site: www.smmsnap.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi SMM Snap tarafından, site içerisinde ortaya konulan ürünler.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

● Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak SMM Snap tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak SMM Snap tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SMM Snap tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Siteye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca SMM Snap tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, SMM Snap tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SMM Snap’in kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SMM Snap’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların SMM Snap tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve / veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SMM Snap’in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SMM Snap, Kullanıcı’lar tarafından SMM Snap’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, SMM Snap’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) SMM Snap’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, SMM Snap ve / veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SMM Snap ile doğrudan ve / veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMM Snap, kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve / veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve / veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında SMM Snap her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.


5.2. SMM Snap’in Hak ve Yükümlülükleri

a) SMM Snap, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. SMM Snap, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Sitedeki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan SMM Snap sorumlu değildir.

c) SMM Snap sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir.

d) Bir ürünün fiyatı birden fazla yerde geçiyorsa SMM Snap anasayfasında; anlık ileti programında ya da sitenin içindeki kategorilerde ürün fiyatları birbirinden farklılık gösterirse her zaman için yüksek olan yerdeki fiyat geçerlidir.

e) SMM Snap site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve / veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu ’link’ler, Kullanıcı’lara sadece referans kolaylığı nedeniyle SMM Snap tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SMM Snap’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f) SMM Snap olarak www.smmsnap.com sitesinde virüs, trojan vb. bulundurmadığımızın teminatını verebiliriz.

g) SMM Snap, sitede yer alan kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

h) SMM Snap, sitede sağlanan hizmetler kapsamında kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

i) Kullanıcılar ve SMM Snap hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


6. Genel

● Varsayılan minimum ödeme tutarı 10₺'dir.

● Servis fiyatlarını herhangi bir zamanda değiştirebilir. Ödeme / İade politikası sabit kalır.

● Herhangi bir hizmet için teslimat süresi kesin değildir. Servislerde yazılı olan başlama süreleri belirttiğimiz en yakın tahminlerdir.

● 1 Link için aynı anda sadece 1 sipariş girilmelidir, 2 sipariş birden girildiğinde eksik gönderimler olabilir, sorumlusu SMM Snap değildir.

● SMM Snap Instagram, Facebook, Twitter veya herhangi bir hizmet için, işlem yapılan hesabın askıya alınması, kapatılması gibi durumlarda mesuliyet kabul etmez.

● Tüm sistem üyelerine e-posta ve cep telefonuna çok sık olmamak üzere sistemimiz hakkında bilgilendirici mesajlar gönderilebilir.

Sisteme üye olarak tarafımıza iletişim hakkı vermiş olursunuz.

● Her servise verilen limit, hesap başına verilen limittir. Max 3K limitli bir servisten yararlanan hesap 4K çekim yapamaz.

● Ürünlerin karşılarında belirtilen ücretler 1.000 (1K) ücretidir.

● Fatura Talep ettiğiniz taktirde yatırdığınız ücretin %18 'i karşılığında fatura gönderilmektedir.


7. Hizmet

● SMM Snap Instagram/Twitter/Facebook veya başka bir Sosyal Medya hesabı için sadece "Görünüm" artırmaya yardımcı olmak için kullanılacaktır.

● SMM Snap yeni takipçiler ve etkileşim garantisi vermez, sadece ödeme yapılarak alınan miktarı garanti eder ama işlem tamamlandıktan sonra seçilen pakete göre düşüşlerde yaşanabilir.

● Tüm bot hesapları gerçek görünüme dönüştürmek için çalışıyoruz, ancak hesaplarımızın %100 profil resimli, biyografili ve paylaşımlı hesaplar olacağının garantisini vermiyoruz.

● Gizli hesaplara işlem yapıldığında sorumluluk üyeye aittir. Sipariş vermeden önce lütfen hesabın herkese açık olduğundan emin olun.


8. İade Şartları

● Yapılan ödemelerde iade mümkün değildir, SMM Snap hizmetlerinde kullanılması gerekir.

● Instagram/Twitter/Facebook vb. servislerin ne zaman güncelleme yapabileceğini bilemeyiz, herhangi bir düşüş yaşanması halinde servis sağlayıcısı telafi yapmadığı sürece iade yapılamaz.

● Siparişler sisteme girildikten sonra iptal/iade talebiniz kabul edilmeyecektir. Eğer sipariş tamamlanmazsa/kısmen tamamlanırsa sistem otomatik olarak ücreti iade yapacaktır.

● SMM Snap yapılan ödemelerde herhangi bir ters ibraz, geri çekme söz konusu olursa üyeyi uzaklaştırma hakkını saklı tutar.

● Yetkisiz işlem veya çalıntı kredi kartı, herhangi bir hileli faaliyette üye hesabı istisnasız kapatılacaktır.


9. Gizlilik Politikası

SMM Snap olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

● SMM Snap; üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine üyelik aktivasyon, şifre hatırlatma, mail güvenlik şifresi ve üyelik maili değiştirme işlemi için sadece zorunlu üyelik hizmeti mailleri gönderir.

● SMM Snap'e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgileriniz onayınız olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, SMM Snap sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

● Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, SMM Snap dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

● Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden; zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde SMM Snap'e bildirebilirsiniz. SMM Snap'e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.


SMM Snap gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.